Tietosuojaseloste

Julkaistu 5.7.2019, päivitetty 5.7.2019

Lyhyesti: voimme kerätä sivustomme käyttäjiltä rajoitetussa määrin käyttäjien meille vapaaehtoisesti luovuttamaa henkilökohtaista tietoa, kuten myös teknistä tietoa jonka avulla seuraamme palvelumme käyttöä ja parannamme sen toimivuutta. Sinulla on kaikki tietosuojalainsäädännön määrittelemät oikeudet ja voit käyttää niitä vapaasti. Teemme parhaamme suojellaksemme tietoasi ja varastoimme sitä vain niin kauan kuin tarpeellista.

Suan Aahaan Oy (”Suan Aahaan”, ”me”, ”meidän) saattaa kerätä ja prosessoida Henkilötietoa Käyttäjistä verkkosivustomme kautta. Tämä Tietosuojaseloste selittää mitä tietoa keräämme ja käsittelemme, kuinka teemme sen ja kuinka Käyttäjämme voivat käyttää oikeuksiaan.

Tätä Tietosuojaselostetta saatetaan päivittää tarpeen vaatiessa. Ajantasainen versio löytyy aina verkkosivultamme osoitteesta https://www.suanaahaan.fi/tietosuojaseloste. Merkittäviä tai Käyttäjiemme oikeuksia vähentäviä muutoksia ei koskaan tehdä ilman ilmoitusta.

Tiedon Käsittelijä

Suan Aahaan Oy (2813927-4)
Amiraalintie 2
01150 Söderkulla
email: suanaahaan(at)suanaahaan.fi
tel: +358 (44) 241 6861
https://www.suanaahaan.fi

Henkilötiedot joita keräämme ja niiden lähteet

Keräämme kahdetyyppistä tietoa: 1) Käyttäjätietoa jota voit antaa meille vapaaehtoisesti ja 2) Teknistä Tietoa jota ei tavallisesti voi yhdistää yksittäiseen Käyttäjään mutta josta yksittäinen Käyttäjä voi jossain tapauksessa olla tunnistettavissa jolloin sitä käsitellään Henkilötietona.

Käyttäjätieto luovutetaan meille vapaaehtoisesti Käyttäjämme itsensä toimesta käyttäen jotain verkkosivujemme lomaketta, kuten palaute- tai yhteydenottolomaketta tai pöytävarauslomaketta. Käyttäjätieto voi sisältää:

  • nimen
  • sähköpostiosoitteen
  • puhelinnumeron

Tekninen Tieto jota keräämme voi sisältää esimerkiksi:

  • käyttäjän IP-osoitteen
  • selaimen tyypin ja version
  • käytetyn kielen
  • maantieteellisen sijainnin
  • käyttöjärjestelmän ja alustan

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä keräämään ja tallettamaan Teknistä ja muuta tietoa. Evästeet mahdollistavat verkkosivustomme seurannan ja käytän analysoinnin, näin voimme kehittää palveluamme ja palvella Käyttäjiämme entistä paremmin.

Käyttäjämme voivat kieltäytyä evästeiden käytöstä tai saada varoituksen kun evästeitä käytetään. Tämä on mahdollista Internet-selaimen asetuksia muokkaamalla.

Käytön seuranta

Käytämme Google Analytics -palvelua verkkosivustomme käytän seurantaan ja saadaksemme lisätietoa käyttäjistämme yleisemmällä tasolla. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää toimimalla osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout löytyvien ohjeiden mukaisesti. Huomaathan että mikäli käytät myöhemmin jotain muuta tietokonetta tai selainta, tai poistat selaimesi evästeet, esto on tehtävä uudelleen.

Henkilötieodon käytön tarkoitus ja lailliset perusteet

Käyttäjätietoa jota keräämme, käytetään Käyttäjiemme ja Meidän väliseen viestintään, kuten palautteen tai muiden yhteydenottopyyntöjen vastaanottamiseen ja niihin vastaamiseen tai pöytävarausten tekemiseen.

Teknistä Tietoa voidaan käyttää verkkosivustomme käytön seurantaan ja analysointiin ja tietyille asiakasryhmille suunnattuun markkinointiin ja muihin liiketoiminnallisiin aktiviteetteihin.

Henkilötiedon käsittelyn laillinen peruste on Käyttäjän meille antama suostumus.

Tiedonsiirto Euroopan ulkopuolelle

Verkkosivustomme palvelin sijaitsee Euroopan Talousalueella ja on meidän itsemme ylläpidossa. Mitään meille luovuttamaanne Käyttäjätietoa ei siirretä alueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille.

Tiedon jakaminen

Emme koskaan luovuta Henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei lainsäädäntö vaadi sitä.

Tiedon varastoinnin kesto

Varastoimme Henkilötietoja vain sen ajan kuin tarpeellista sen alkuperäistä käyttötarkoitusta varten, kuten Meidän ja Käyttäjämme välisen viestinnän loppuun saattamiseksi. Sen lisäksi tarkastelemme tallennettua tietoa säännöllisin väliajoin ja poistamme mahdolliset kesken jääneisiin asioihin liittyvät tiedot. Ajanjakso voi vaihdella tapauskohtaisesti.

Yleisesti ottaen Henkilötiedot poistetaan aina kohtuullisen ajan kuluttua tai kun sitä ei enää tarvita.

Käyttäjien oikeudet

Oikeus tietojan saatavuuteen

Käyttäjämme voivat pyytää meiltä heitä koskevat Henkilötiedot ja niiden käyttötarkoituksen. Toimitamme tiedot Käyttäjälle mikäli kyseistä Käyttäjää koskevia tietoja on tallennettu.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Käyttäjämme voivat koska tahansa peruuttaa meille antamansa suostumuksen tietojen keräämiseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjällämme on oikeus oikaista häntä koskevat väärät, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi

Käyttäjällämme on oikeus pyytää meidän hänestä keräämämme tietojen poistamista. Poistamme tiedot mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lainmukaista vaatimusta.

Oikeus vastustaa tietojen käyttöä

Käyttäjällämme on oikeus vastustaa tietojensa tiettyä käyttötapaa mikäli se poikkeaa siitä johon tiedot on alun perin tarkoitettu. Käyttäjämme voi myös vastustaa kaikkea tiedon jatkohyödyntämistä.

Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä

Käyttäjämme voi pyytää meitä rajoittamaan tiedon käyttötarkoituksia.

Oikeus tietojen siirtoon

Käyttäjällämme on oikeus vastaanottaa Henkilötietonsa yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja siirtää ne kolmansille osapuolille.

Kuinka oikeuksia käytetään

Yllä kuvattuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä Meille kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö seuraavin tiedoin tämän Tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saatamme pyytää lisätietoa todentaaksemme Käyttäjän henkilöllisyyden. Saatamme hylätä pyynnön mikäli se on kohtuuttomasti toistuva tai muutoin tulkittavissa häirinnäksi.

Oikeus tehdä valitus

Jos Käyttäjämme katsoo että tapa jolla käsittelemme Henkilötietoja ei ole tietosuojalakien mukaista, Käyttäjällämme on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.

Tietoturva

Vastaamme siitä että käytämme kaikkia kohtuullisia tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia keinoja keräämämme ja tallentamamme Henkilötietojen tietoturvan suojelemiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi tiedon salaus, palomuuri sekä pääsynhallinta.

Tietoturvapoikkeaman tapahtuessa, tiedotamme kaikkia Käyttäjiemme joita asia koskee, kuten myös tietosuojalakien edellyttämiä viranomaistahoja, niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista.